kulturweit hakkında

kulturweit, Alman yurt dışı kültür ve eğitim politikasının uluslar arası gönüllü bir hizmetidir.

3 Freiwillige schauen auf ein Handy

Perspektifle öğrenmek

kulturweit, Almanya genelinde 18-26 yaş arası insanlara küresel sorumluluklarını görünür ve deneyimlenebilir hale getirmektedir. UNESCO Alman Komisyonu’nun gönüllü hizmetinde, dünya çapındaki kültür ve eğitim kurumlarında çalışırlar.

İster Tiflis’teki Avrupa Okulu’nda, ister Goethe Institut Hanoi Kültürel Program Bölümü’nde, isterse DAAD Bogota Bilgilendirme Merkezi'ndeki Almanca derslerinde asistan olsun: Almanya’daki kulturweit gönüllüleri, altı buçuk ay boyunca Güney yarımkürede, Doğu Avrupa ülkelerdeki ortaklarımızda, ya da GUS ülkelerinde çalışırlar ve Dış İşleri Bakanlığı tarafından finanse edilirler.

kulturweit öğrenme süreçlerini başlatır ve onlara sürdürülebilir perspektifler verir. Seminer tasarımı, dünya mirası ve sürdürülebilir kalkınma konularında ileri eğitim sayesinde, gönüllü hizmetin çok ötesine geçerler: kulturweit mezunları, kendilerine özgü konular belirledikleri ve bunları birlikte geliştirdikleri güçlü bir ağın bir parçasıdır.

kulturweit, UNESCO’nun bakış açısıyla tüm dünyaya açık bir toplum yaratmak için çalışır. Çalışmaların merkezinde, kültür, eğitim ve insan hakları temalarında yaşam boyu kişisel gelişim süreci vardır. Merkezde, barışın değerleri, insanlık onuru ve adalet değerlerinden sorumlu olan etik bir tutumun öğretilmesi bulunur.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler'in, UNESCO’nun Alman Komisyonu'nun ve kulturweit’in çalışma esaslarını oluşturmaktadır. Bu şekilde gönüllü hizmet, Almanya’daki kapsayıcı ve dünyaya açık bir toplumun şekillendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Görev ülkeleri + Çalışma alanları

Gönüllülerin çalışabilecekleri görev yerleri, Güney yarımkürede, Doğu Avrupa’da ve GUS ülkelerindedir.

Ortak organizasyonlarımız arasında bulunanlar

Alman Akademik Değişim Kurumu
Alman Arkeoloji Enstitüsü
Deutsche Welle Akademisi
Goethe Institut
Pedagojik Değişim Servisi - aşağıdakiler ile iş birliği içerisinde:
Yurt Dışı Eğitim Sistemi Merkez Ofisi ve tüm dünyada
UNESCO Ulusal Komisyonları.


Görevleri sırasında gönüllüler çeşitli görevler üstlenir ve kendi projelerini uygularlar. Uluslararası bir gönüllü hizmet vasıtasıyla gönüllüler, küresel ilişkiler ve farklı yaşam ve çalışma biçimleri hakkındaki bakış açılarını genişletmektedir.

Bu yeni deneyimler ve geliştirilmiş yetkinlikler onlara, geri döndüklerinde Alman toplumunun dünyaya daha açık olması için çalışmaları imkanını vermektedir.

daha fazla bilgi

Hedefler

  • Globalleşen bir dünyada tüm katılımcıların kişilik ve yetkinliklerinin geliştirilmesinin desteklenmesi
  • Aktif bir toplum için genç yetişkinlerin sosyal alanda gönüllü olarak görev üstlenmeye ilgisinin güçlendirilmesi
  • Almanya’nın güncel ve farklı bir imajını iletmek ve görev ülkeleri hakkında farklı imajlarını Alman toplumuna aktarmak
  • UNESCO’nun merkezindeki konuları uluslararası bağlamda kişisel olarak deneyimlemeleri ve yaşamaları
  • Dünya çapındaki insanların ve toplumların barış içerisinde bir arada yaşamasına katkı sağlamak