İleri Eğitim

kulturweit, mezunlarının becerilerini geliştirmeyi destekler ve eski gönüllülere üç farklı ileri eğitim modülü sunar.

Seminer Düzenleme

Dört günlük seminerlerde katılımcılar, seminerlerin ve gruplarla çalışma konusundaki ilk bilgilerini öğrenirler. Bir seminer planlarken nelerin önceden düşünülmesi gerektiği, grup süreçlerinin nasıl yaşandığı ve onları ayrımcılığa duyarlı hale getirmenin ne anlama geldiği soruları incelenir.

Seminerlerin tasarımı için toplumsal güç boyutlarının anlamı ve etkileme şekli, seminerin ilkelerini biçimlendirir. Katılım için ön koşul, seminer çalışmasına ilgi duymak ve bunun yanı sıra, ayrıca eğitim alanında ilk tecrübelerini yapmış olmak (JuleiCa, geçerli bir üniversite bölümünde en az üç yarıyıl okumuş olmak ya da gençlik gruplarının veya gençlik kamplarının yönetiminde daha önceden deneyime sahip olmak). Seminer yılda bir kez Berlin’de veya Werbellinsee’de gerçekleşir.

Seminer dizaynı ve planlaması üzerine dört günlük temel seminer

Vier Personene gehen in Berlin dem Sonnenuntergang entgegen.

Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (BNE) UNESCO çalışmalarının en önemli konularındandır. Birbirine bağlı çok sayıda küresel problemin geri planından önce, ekonomik, sosyal ve ekolojik düzeyde sürdürülebilir kalkınma büyük öneme sahiptir. Bu gelişmenin desteklenmesinde eğitim, önemli bir stratejidir. İleri eğitim, sürdürülebilir kalkınma konularını ele almaktadır. İleri eğitimin tamamlanmasından sonra katılımcılar, BNE katlayıcıları olarak etkili olacaklardır.

Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve ekolojik yönleri ve birbirleriyle olan ilişkileri, ileri eğitim içeriğinin merkezidir. Konular bütüncül, disiplinler arası, farklı ve çok perspektifli olarak incelenir. Öğrenme şekilleri, iş birliği, katılım ve kendini organize etmeyi kolaylaştırır. Yüksek bir uygulama ve kullanım yönlendirmesi sağlayan malzeme ve yöntemler tercih edilir. Öğrenme ortamı etkileşimli ve kapsayıcı olacak şekilde tasarlanmış ve sürdürülebilirliğe yönelmiştir.

BNE ekip çalışanları, ileri eğitim yoluyla tasarım yeterlilikleri, yani küresel ilişkilerin eleştirel sorgulamasını ve anlaşılmasını sağlayan ve sürdürülebilir davranışları teşvik eden bilgi ve beceriler kazanırlar. İleri eğitim, kulturweit ve kulturweiter Mezunlar Derneği’nin bir iş birliğidir.

UNESCO Dünya Eylem Programı Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi ekibi için iki veya üç yıllık ileri eğitim

Dünya mirası

kulturweit ve UNESCO’nun Alman Komisyonu’nun Dünya Mirası Bölümü, görev üstlenmeye hazır mezunlara insanlık mirasıyla daha yakından ilgilenme fırsatları sunmaktadır. İleri eğitim, dünya mirasıyla ilgili genel bir anlayış geliştirir, sürdürülebilirlik sorunlarını tartışır ve genç insanlara bu konuyla ilgili uluslararası görevler de üstlenebilme imkanı sağlar.

Yaklaşık iki yıl süren ileri eğitim programının ilk yılında katılımcılar üç farklı dünya mirası alanlarını ziyaret ederek, yerinde, her birinin yönetim planlarının geliştirilmesi, dünya mirası unvanının yerel halk için sağladığı fırsatlar, zorluklar ve bunları kendilerinin nasıl algıladıkları konularına eğilirler. Aynı zamanda grup, bilgilerini diğer hedef gruplara aktarmak için bir proje gerçekleştirir.

İkinci yılda, kendi bilgilerinin aktarılması odak noktasıdır. Ekip üyeleri dünya mirası ileri eğitim seminerlerine katılırlar, seminer planlama ve tasarımı alıştırmaları yaparlar ve bilgilerini dünya mirası, proje yönetimi ve grup süreçlerinin tasarlanması konularında pekiştirirler.

İleri eğitimden sonra, katılımcılar dünya mirası ekibi olarak dünya mirası konusunu dış hedef gruplara ve diğer kulturweit mezunlarına iletmek ve konuya eleştirel yaklaşabilmek için gerekli becerilere sahip olurlar.

unesco dünya mirası

UNESCO Dünya Mirası takım üyesi olmak için iki yıllık ileri eğitim