Seminerler

20’den fazla seminer gününde, tüm gönüllüler kulturweit eğitim programından yararlanmaktadır.

Tüm kulturweit gönüllüleri, hizmetleri sırasında gönüllülerin öğrenme sürecinde destek olup eşlik eden kulturweit eğitmenleri eşliğinde, çok yönlü bir seminer programından yararlanırlar. kulturweit’teki pedagojik desteğin amacı, birlikte açık bir dünya görüşü geliştirmek ve küreselleşen bir dünyada birbirini anlamanın ne demek olduğunu öğrenmektir.

Pedagojik desteklerde katılımcılar, toplumsal ayrımcılık biçimlerine ve ırkçılığın yapısal belirtilerine karşı duyarlı olurlar. Buna, küresel güç ilişkilerinin tartışılması, kişinin kendi ayrıcalıklarının eleştirel yansıması, gönüllü olarak kendi rolü ve bu rolle bağlantılı görevlerin yanı sıra sömürge sonrası bakış açıları ve tüm bunların bağlantıları dahildir.

Sorular sorma, farklılıkları tanıma ve değerlendirebilme, gönüllülere, gönüllü hizmetlerindeki ve daha sonrasında insanlarla olan karşılaşmalarında daha fazla farkında olmalarını sağlar.

Buna ek olarak gönüllü hizmet için olan hazırlık seminerleri, çok sayıda çalıştaylar vasıtasıyla, gruplarla çalışmaktan planlama ve ders tasarlama gibi çeşitli atölye çalışmalarına kadar çok sayıda pratik beceriler kazandırır.

Açık bir eğitim programı olarak kulturweit öğrenme odaları, gönüllülerin nitelikleri ve yaşam gerçekleriyle ilgili gereksinimlerine cevap vermeyi başarır. kulturweit seminerlerinde katılım ön plandadır. Gönüllüler seminerleri yansıtma, değişim, tartışma ve diyalog yoluyla aktif olarak birlikte oluştururlar. Onların perspektifleri ve soruları, eğitmenlerin eşlik ettiği öğrenme odalarını canlandırır.

Katılımcılar, gönüllü hizmetlerinden önce, hizmet sırasında ve sonrasında üç seminerde deneyimlerini hazırlar ve izlenimlerini

kulturweit-Freiwillige beim Vorbereitungsseminar am Werbellinsee

Hazırlık Seminerleri

Hazırlık semineri her yıl gönüllü hizmetin 1 Mart veya 1 Eylül’de başlar. Bu 10 gün boyunca, tüm katılımcılar, gönüllü olarak zamanlarına hazırlanırlar.

Hazırlık seminerinde gönüllüler

 • Kendileriyle birlikte kulturweit gönüllü hizmetine başlayan başka gönüllülerle tanışırlar
 • Alman UNESCO Komisyonu’nun kulturweit takımıyla buluşurlar
 • Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, yabancı kültür ve eğitim politikaları, sömürgecilik sonrası, uzak kültürler, kültürle ilgili sorular ile bunlarla ilgili stereotipler ve klişelerle ilgili fikirlerini birbirleriyle paylaşırlar
 • Gönüllü olarak kendi rollerini ve buna bağlı ayrıcalıklarını, ırkçılık, cinsiyetçilik ve sınıfçılık gibi toplumsal ayrımcılık kalıpları ve iktidar yapılarını yansıtırlar
 • Adil raporlamanın önemini öğrenirler
 • Zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenirler
 • Endişelerini, korkularını, umutlarını ve beklentilerini tartışabilecekleri alan bulurlar
 • Sorularını ve bakış açılarını ortaya koyarlar
 • Ev sahibi ülkelerin tarihsel ve sosyal koşullarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunurlar
 • Ortak organizasyonların temsilcileri ile iletişime geçerler ve görevleri ile görev yerleri hakkında bilgi alırlar
 • Pedagojik çalışmanın çeşitliliğine dair fikir edinirler
 • Sağlık ve güvenlik gibi konularda bilgi edinirler
 • Proje çalışması yöntemlerini denerler.
   

Hazırlık semineri, Berlin yakınlarında Werbellinsee’de gerçekleşir. Hazırlık semineri için yapılan seyahat, katılımcıların kendileri tarafından organize edilir ve ödenir. Yemek ve konaklama, kulturweit tarafından karşılanır.

10 günlük hazırlık semineri gönüllü hizmetin başlangıcı

Ara seminer

Tüm kulturweit gönüllüleri, görev bölgelerinde hizmete başladıktan yaklaşık üç ay sonra, beş günlük bir ara seminere katılırlar.

Seminer süresince görev yerlerinden izinli sayılırlar. Seminer günleri, iş günü olarak sayılır.

Ara seminerde gönüllüler

 • Bölgelerindeki diğer kulturweit gönüllüleriyle tekrar buluşurlar
 • Görev yerlerindeki ilk deneyimlerini yansıtırlar
 • Kalan süre için projeler planlarlar
 • kulturweit eğitmenleriyle deneyimlerini ve olası problemleri paylaşırlar
 • Yeni toplumsal bağlamlarda bir gönüllü olarak kendi deneyimlerini incelerler.
   

Ara seminere seyahat, katılımcıların kendileri tarafından organize edilmelidir. Gidiş ve dönüş masrafları, rezervasyonun ekonomik ve sürdürülebilir olması şartıyla kulturweit tarafından karşılanır. Yemek ve konaklama, kulturweit tarafından karşılanır.

Ara seminer, kulturweit tarafından kısmen diğer yerel kurumlarla işbirliği içinde organize edilir ve kulturweit eğitmenleri tarafından yürütülür.

Görev bölgesindeki 3 aylık gönüllü hizmetten sonra 5 günlük ara seminer

 

Almanya’ya döndükten sonra, tüm katılımcılar için Werbellinsee’deki Avrupa Gençlik Toplantı Merkezi’nde beş günlük bir değerlendirme semineri düzenlenir.

Değerlendirme seminerinde gönüllüler

 • Gönüllü arkadaşlarıyla tekrar buluşurlar
 • Diğer gönüllülerle tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşırlar
 • Tecrübelerini küresel bağlamda ortaya koyarlar
 • Gönüllü hizmetlerini kulturweit takımıyla değerlendirirler
 • Gönüllü projelerini tanıtırlar
 • kulturweit eğitmenleriyle gelecek planları hakkında konuşma imkanı bulurlar
 • Kendi kişisel gelişimlerini ve kazandıkları becerileri yansıtırlar
 • Evlerine dönüşlerine göz atarlar
 • Görev ülkelerindeki resimleri ayrımcılığa duyarlı sunumunu Almanya’da paylaşırlar
 • İleriye bakarlar: şimdi artık diğer mezunlarla birlikte kulturweit takımı ve eğitmenleriyle planlar yapabileceğiniz kulturweit mezunları zamanlar başlıyor.
   

Değerlendirme semineri, aynı hazırlık semineri gibi, Berlin yakınlarında Werbellinsee’de gerçekleşir.

Değerlendirme semineri için yapılan seyahat, katılımcıların kendileri tarafından organize edilir ve ödenir. Yemek ve konaklama, kulturweit tarafından karşılanır.

5 Günlük Değerlendirme Semineri Berlin’deki Werbellinsee’de