Logo des Pädagogischen Austauschdienstes

Pedagojik Değişim Servisi

PAD, Almanya eyaletleri adına okul sektöründe uluslararası öğrenci değişimi ve iş birliği için çalışmaktadır.

Eğitim Bakanları Konferansı Sekreterliği’nin Pedagojik Değişim Hizmeti (AD) 1952’den beri varlığını sürdürüyor. Okul sektöründe uluslararası öğrenci değişimi için Almanya eyaletleri adına çalışan tek devlet kuruluşudur.

Federal Dış İşleri Bakanlığı'ndan sağlanan kaynaklarla, yurt dışı kültür ve eğitim politikası çerçevesinde öğretmenler ve öğrenciler için okul ortaklığı ve davet programları yürütmektedir. AB Eğitim Programları için ulusal ajans olarak PAD, Almanya’daki Erasmus + eğitiminden sorumludur (2014-2020). Program, okul personeli ve okul sektöründeki stratejik ortaklıkların hareketliliğini desteklemektedir. Ulusal Koordinasyon Merkezi olarak PAD, Avrupa Okul Ağı olan eTwinning’i koordine eder.

PAD, okullar ve eğitim kurumları arasındaki öğrenci değişim projelerini ve ortaklıklarını desteklemekte ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim uzmanlarının hareketliliğine destek olmaktadır. Çalışmaları, uluslararası diyalog ve uluslararası buluşmalar yoluyla milletler arası anlayışa hizmet etmektedir. PAD programları, yabancı dil öğrenmeyi ve yurt dışında bir yabancı dil olarak Almancayı teşvik etmektedir. PAD, Almanya’dan katılımcı kurumlara ve kişilere kendi derslerini ve dil öğrenmelerini geliştirmelerini sağlar. PAD, program katılımcılarını bilgilendirir, düzenler ve denetler, proje sonuçlarını değerlendirir ve destek finansmanını yönetir.

kulturweit kapsamında PAD aynı zamandaYurt Dışı Eğitim Sistemi Merkez Ofisi ile birlikte gönüllüler için görev yerleri sağlar. PAD aynı zamanda Goethe Institut, Alman Akademik Değişim Servisi ve Yurt Dışı Eğitim Sistemi Merkez Ofisi ile birlikte Okulları Geleceğin Ortakları adlı PASCH inisiyatifinin bir parçasıdır. PASCH, Almancaya özellikle önem verilen 1800’den fazla okul ağını bağlar. Ağ 2008 yılında Dış İşleri Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilmiştir.

İnternet sitesi

Gönüllülerin görevleri

kulturweit gönüllüleri, yurt dışındaki Almanca dil programına sahip okullardaki öğrencilere Almanya'yı daha iyi tanıtır. Onların sayesinde, özellikle kültürel anlayış, telaffuz ve motivasyon konularında, Almanya ve Alman dili ile ilgilenenler desteklenirler.

Gönüllüler, Almanca derslerine yardımcı olur ve çalışma grupları gibi ek teklifler yaratabilirler. Sınava hazırlık yapan öğretmenlere ve dersteki bireysel öğrencilere yardımcı olurlar. Okulun ihtiyaçlarına göre, kulturweit gönüllüleri Almanca sınıflarında projeler yürütür ve pikniklere ve okul gezilerine eşlik ederler.

kulturweit gönüllüleri, okullardaki Alman dili programlarını desteklerler.