Logo des Goethe-Instituts

Goethe Institut

Goethe Institut, Almanya’nın uluslararası kültür enstitüsü olup, dünya çapında kültürel iş birliği teşvik etmektedir.

Goethe Institut Almancanın yurt dışında öğrenilmesini teşvik eder ve uluslararası kültürel iş birliğini geliştirir. Federal Cumhuriyet’teki kültürel, sosyal ve siyasal yaşama ilişkin kapsamlı bir Almanya imajı aktarmaktadır. Enstitünün kültür ve eğitim programları kültürler arası diyaloğu desteklemekte ve kültürel katılımı sağlamaktadır. Bu sayede Goethe Institut sivil toplum yapılarının genişlemesini güçlendirmekte ve dünya çapında hareketliliğini teşvik etmektedir.

Enstitülerden, Goethe Merkezlerinden, kültürel kuruluşlarından, okuma odalarından, sınav ve dil öğrenme merkezlerinden oluşan ağıyla Goethe Institut, altmış yıldan fazla bir süredir birçok insan için Almanya ile ilk temas noktasıdır. 90’dan fazla ülkede önde gelen kurumlar ve kişilerle uzun yıllardır devam eden iş birliği, Federal Cumhuriyet’e kalıcı güven sağlamaktadır. Goethe Institut, Almanya ve Alman kültürü ile aktif olarak ilgilenen herkes için bir ortaktır.

Goethe Institut aynı zamanda Alman Akademik Değişim Servisi, Pedagojik Değişim Servisi ve Merkezi Eğitim Sistemi ile birlikte Okullar: Geleceğin Ortakları adlı PASCH inisiyatifinin bir parçasıdır. PASCH, Almancaya özellikle önem verilen 1800’den fazla okul ağını bağlar. Ağ 2008 yılında Dış İşleri Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilmiştir.

İnternet sitesi

Gönüllülerin görevleri

kulturweit’in bir parçası olarak gönüllüler, dil, kültür, bilgi, kütüphane ve yönetim bölümlerinde görev alabilirler ve Goethe Institut'ların ve Goethe Merkezleri’nin projelerine aktif olarak katılabilirler. Gönüllülerin görevleri arasında, örneğin proje ve etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konularında çalışanlara yardımcı olmak, idari ofis işleri ya da ortak okul alanında çalışmak vardır. Buna ek olarak, özellikle internet sektöründe ve doğrudan pazarlamada halkla ilişkiler çalışmaları, tipik görevlerdendir. Gönüllülerin niteliklerine bağlı olarak dil kurslarında yardımcı olur, öğretim materyalinin oluşturulmasına yardım eder veya kütüphane yönetimine katılırlar.

Gönüllüler Goethe Institut'larda dil ve kültür alanlarının yanı sıra kütüphane ve yönetim konularında da destek verirler.

kulturweit gönüllüleri ayrıca, Almanca öğretilen ve Goethe Institut tarafından yönetilen yurt dışındaki PASCH okullarında çalışırlar. Gönüllüler, öğrencilere Almanya'yı daha iyi tanıtır. Onların sayesinde, özellikle kültürel anlayış, telaffuz ve motivasyon konularında, Almanya ve Alman dili ile ilgilenenler desteklenirler. Gönüllüler, Almanca derslerine yardımcı olur ve çalışma grupları gibi ek teklifler yaratabilirler. Sınava hazırlık yapan öğretmenlere ve dersteki bireysel öğrencilere yardımcı olurlar. Okulun ihtiyaçlarına göre, kulturweit gönüllüleri Almanca sınıflarında projeler yürütür ve pikniklere ve okul gezilerine eşlik ederler.

kulturweit gönüllüleri, Goethe Institut'un ortak okullarında Almanca derslerine yardımcı olurlar.