Logo des Auswärtigen Amts

Dış İşleri Bakanlığı

Alman Dış İşleri Bakanlığı, uluslararası ilişkileri sürdürmekte ve dünya genelinde kulturweit’in Gönüllü Hizmeti’ni desteklemektedir.

Berlin ve Bonn’daki ofisleri ve yaklaşık 230 diplomatik misyon ağına sahip Alman Dış İşleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti ile diğer devletler arasındaki hükümetler arası kuruluşlar arasındaki ve hükümetler üstü ilişkileri sürdürmektedir.

Bu, sadece hükümetlerle parlamentolar arasındaki siyasi temaslarla ilgili değildir. Almanya ve Alman toplumu, uluslararası düzeyde daha sıkı ağlarla bağlanmaktadır. Federal Dış İşleri Bakanlığı, bu nedenle iş dünyası, kültür, bilim ve teknoloji, çevre, kalkınma sorunları ve daha pek çok konuda dünyayla yoğun bir alışveriş yapmayı teşvik etmektedir.

Küreselleşmenin şekillendirilmesi, diplomasinin en önemli görevlerinden biridir. Bunu yaparken Federal Dış İşleri Bakanlığı, ticaret birlikleri, sendikalar, insani yardım kuruluşları ya da insan hakları örgütleri gibi sivil toplum kuruluşu ortaklarla yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Elçilikleri ve genel konsoloslukları üzerinden, diğer ülkelerdeki kamuoylarını da etkileyerek Almanya’yla ilgili olumlu ve güncel bir görünüm iletmektedir.

İnternet sitesi

Yurt dışı Kültür ve Eğitim Politikası

Yurt dışı Kültürel ve Eğitim Politikası (AKBP), Almanya Federal Cumhuriyeti’nin dış politikasının merkezi bir bileşenidir ve politik ve ekonomik ilişkilerin yanında, diplomasinin üçüncü ayağını oluşturmaktadır. Hedefi, sürdürülebilir bir şekilde çok yönlü kültür alışverişini teşvik etmektir.

Kültürel ve eğitsel teklifler doğrudan Almanya’nın ortak ülkelerindeki insanlara ulaştırılarak istikrarlı uluslararası ilişkiler için geniş bir temel oluşturur. AKBP, bilgi ve kültürün birlikte üretilmesi ve insanlar arasındaki diyalog sayesinde, küresel krize ve çatışmayı önlemeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Buna ek olarak AKBP, Almanya’nın kültürel ve eğitimsel konumunun yanı sıra Federal Cumhuriyet’in güncel sosyal ve kültürel tartışmalarını tanıtmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için Almanca diline erişim olanağı tanımakla görevlendirilmiştir. Bunu yaparken, Alman toplumunun güncel ve çok yönlü bir resmini dışarıya aktarır ve aynı zamanda ters yöne doğru, dünyadaki tüm toplumların gerçekçi görüntülerini yurt içine taşır.

Akademik değişim ve üniversiteler arası iş birliği, yurt dışı eğitim sistemi, kültürel program çalışmaları, yabancı dil olarak Almancanın teşvik edilmesi ve kültürler arası diyalog, yabancı kültür ve eğitim politikası faaliyetlerinin özünü oluşturmaktadır. 

Federal Hükümet, stratejik genel kuralları belirleyerek yurtdışı kültürel ve eğitimsel çalışmalarının çerçevesini oluşturur ve bunların uygulanması içinAlman UNESCO-Komisyonu ya da Goethe Institut gibi aracı kuruluşları görevlendirir. Bu kültür aracıları, programlarını ve projelerini özgürce oluşturabilirler.

kulturweit, AKBP’nin bir parçasıdır ve dolayısıyla Dış İşleri Bakanlığı tarafından teşvik edilmektedir. Uluslararası kültürel gönüllü hizmeti, gençlerin Almanya dışındaki kültür ve eğitim kurumlarının çalışmalarını tanımalarına ve uzun vadede güçlü bir Mezun Ağı‘nın bir parçası olmalarına olanak tanır.

AKBP, Dünya çapında eğitim ve kültürel fırsatları yaratmakta ve uluslararası diyaloğu teşvik etmektedir.