Logo der Deutschen UNESCO-Kommission

Alman UNESCO Komisyonu

kulturweit, Almanya’nın eğitim, bilim ve kültür aracılığı yapan organizasyonu olan Alman UNSECO Komisyonu’nun bir projesidir.

UNESCO Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim, kültür ve iletişim Örgütüdür. Birleşmiş Milletler’in uzmanlaşmış bir kuruluşudur ve 1945’ten beri dünyanın her yerinde barış, güvenlik ve insan haklarının korunması için faaliyet göstermektedir. Her şeyden önce UNESCO, küresel çapta entelektüel iş birliği ve uluslararası yasaların geliştirilmesi için bir forumdur. Operasyonel kalkınma iş birliği, çalışmalarının küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bugün örgüt, 195 ülke içermektedir.

UNESCO, Birleşmiş Milletler’in, kulturweit gönüllülerinin de çalışabileceği Ulusal Komisyon’ların kurulmasını öngören tek organizasyonudur. Bugün dünya çapında 199 UNESCO Komisyonu vardır. Komisyonlar hükümetler, sivil toplum ve UNESCO arasındaki merkezi bağlantıdır.

Alman UNESCO Komisyonu, Almanya’nın çok yönlü eğitim, kültür, bilim ve iletişim politikaları aracılığı yapan organizasyonudur. Komisyon, Almanya’nın UNESCO üyeliğinden kaynaklanan tüm konularda Federal Hükümet, Federal Meclis ve diğer yetkili makamlara tavsiyelerde bulunur.

Bunun için uzmanlar, kurumlar ve dernekler ağına sahiptir ve profesyonel deneyimiyle UNESCO’da Alman sesini güçlendirmektedir. Aynı zamanda UNESCO’nun hedeflerini ve projelerini Alman siyasetine, mesleki dünyaya ve halka aktarmaktadır. Komisyon, Yurt Dışı Eğitim ve Kültür Politikası’nın bir parçası olarak toplumlar arasındaki anlayışa katkıda bulunur ve kulturweit’in gönüllü hizmeti sayesinde dünya genelindeki insanlar arasındaki diyaloğa katkıda bulunur.

Alman UNESCO Komisyonu  UNESCO Anayasası’nda belirtilen değerlere bağlıdır: “Barışın başarısız olmaması için insanlığın manevi ve ahlaki dayanışma içinde bağlanması gerektiği” inancıyla çalışmaktadır. Zira, manevi yaşamın tüm alanlarında kültürel ve politik sınırların ötesine geçen uluslararası bir işbirliği, insanlar tarafından yaratılan küreselleşmenin temelidir.

İnternet sitesi

Komisyon, manevi yaşamın tüm alanlarında kültürel ve politik sınırların ötesine geçen uluslararası bir iş birliğini desteklemektedir.

Gönüllülerin görevleri

UNESCO’nun ulusal komisyonlarında çalışırken gönüllüler, başka bir ülkenin uluslararası ağdaki politik bir organizasyonundaki günlük iş rutinini yaşamış olurlar. Ev sahibi ülkenin kültür, araştırma ve eğitim alanlarını tanıma fırsatı bulurlar ve ilgili politik yapıları öğrenirler. Genellikle komisyonlar bakanlıklarda bulunur. Çoğu zaman gönüllüler için ilgili ülkenin çalışma hayatında kullanılan dilinin çok iyi bilinmesi gereklidir.

Gönüllüler, yetenek ve ilgi alanlarına bağlı olarak kültür, eğitim, bilim veya iletişim program alanlarından birinde çalışarak günlük iş süreçlerine entegre edilmektedir. Somut görev alanları çok çeşitlidir ve o anda ulusal komisyonların güncel konulara yönelirler. Gönüllüler ulusal komisyonlara idari ve halkla ilişkiler alanlarında destek olur veya etkinliklerin organizasyonlarında yer alırlar. Sık sık, projelerin tasarımı ve yürütülmesinde görev alırlar.

Gönüllülerin çalıştıkları ortak komisyonlar, çoğunlukla Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde bulunmaktadır. Buna ek olarak, Asya, Karayipler ve dünyanın diğer bölgelerindeki bireysel komisyonlar, kulturweit gönüllülerini bünyesine katmaktadır.

Gönüllüler ulusal komisyonlara, halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi ve idari işler konularında destek olurlar.