Logo des Deutschen Archäologischen Instituts

Alman Arkeoloji Enstitüsü

DAI, dünyadaki en büyük arkeolojik araştırma kurumlarından biridir ve kültürel mirasın korunması için faaliyet gösterir.

Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün (DAI) görevi, dünyadaki arkeolojik ve antik araştırmalardır. DAI, araştırma projeleri ile kültürlerarası diyalog, uluslararası bilimsel iş birliği ve kültürel mirasın korunması için önemli bir temel oluşturmaktadır. DAI, beş kıtada 350’den fazla projede faaldir. Araştırma yelpazesi, Olimpia’daki kutsal alanların araştırmasından, Mısır’a, Arap Yarımadası’nın vahalarındaki projelere kadar uzanır.

DAI, insanlık tarihinin temel sorularını ve günümüz uygarlıklarının temeli olarak görülen antik medeniyetleri anlamak için sayısız ortağıyla dünya çapında bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Araştırma yelpazesi, dinamik toplumsal ve kültürel değişikliklerin araştırılmasından, karmaşık sistemlerin yeniden inşasına, örneğin iklim değişiklikleriyle farklılaşan insan ile çevre arasındaki ilişkilerin araştırılmasına kadar uzanmaktadır.

İnternet sitesi

DAI, insanlık tarihinin ve eski kültürlerle ilgili soruları cevaplamak için dünya çapında ortaklarla araştırma yapmaktadır.

Gönüllülerin görevleri

Arkeolojik araştırmalar kazıların sadece küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Aynı şekilde, verilerin hazırlanması, profesyonelce arşivlenmesi ve araştırmacıların erişimine sunulması da önemlidir. Öte yandan, kütüphaneler arkeologlar için düşünme laboratuvarlarıdır.

kulturweit gönüllüleri, DAI’yi örneğin araştırmalarda veya kütüphane çalışmalarında belgelerin envanterlerinin tutulması ve dijitalleştirilmesi gibi konularda desteklemektedirler. DAI, kulturweit çerçevesinde yalnızca çok sınırlı sayıda görev yeri sunabilmektedir.

Gönüllüler, DAI kütüphanelerine bakar, araştırma kağıtları hazırlar, dijitalleştirme yapar ve nesnelerin envanterlerini yaparlar.